Privacyverklaring K.V.V. Dilsen-StokkemJouw privacy is belangrijk voor ons. We willen je als club dan ook informeren welke persoonsgevens we van onze leden verzamelen en waarvoor we deze nodig hebben. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar K.V.V. Dilsen-Stokkem verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de andere verwerkingen, zoals van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen we je graag door naar de privacyverklaring van beide instanties. Verzamelde persoonsgegevens


Voor de goede werking van de club verwerken we volgende persoonsgegevens:


 • Voornaam en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Cotactpersonen of ouders
 • Gegevens over jouw voetbalactiviteiten
 • Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:


 • Gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten 
 • Gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of voogd. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail:kvvdilsenstokkem@gmail.com.Waarom verzamelen we persoonsgegevens


We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 


 • Contact opnemen met jou wanneer dit nodig is.
 • Voor betalingen
 • Het afleveren van goederen en diensten
 • Het publiceren van niet-gerichte foto's op onze website of sociale kanalen. Zoals sfeerfoto's of wedstrijdfoto's
 • Wanneer je toestemming hebt verleend het publiceren van gerichte foto's op onze website of sociale kanalen
 • Persoonsgegevens worden ook verwerkt omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Zoals voor de belastingaangifteGeautomatiseerde besluitvorming


We maken als K.V.V. Dilsen-Stokkem geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.Termijn van bewaring


Jouw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan strikt noodzakelijk is. Uiterlijk één jaar na ontslag verwijderen we jouw gegevens. We verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies


K.V.V. Dilsen-Stokkem gebruikt enkel functionele en technische cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Hierdoor werkt de website naar behoren. Jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kvvdilsenstokkem@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.   Vragen of opmerkingen


Heb je vragen of opmerkingen omtrent jouw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem contact op via kvvdilsenstokkem@gmail.com.