KVV Dilsen-stokkem

Opleidingsplan fase 3: U10-U13

De ontwikkelingsfase 8 tegen 8 (1) : U10 en U11


Beschrijving van de spelomgeving

Ideale wedstrijdvorm is 8-8 (= dubbele ruit) met passafstanden tot ongeveer 15 meter (U10/U11)


Basics


Balbezit

Halflange passing

Controle op halfhoge bal

Doelpoging vanop 15 à 20m (halfver)

Doelpoging op halfhoge voorzet

Vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn

Steunen

Corner + indirecte vrije trap


Balverlies

Speelhoeken afsluiten

Korte dekking op halflange pass

Interceptie of afweren halflange pass

Corner + indirecte vrije trap


Teamtactics


Balbezit

Ruimte creëren voor zichzelf en het benutten ervan
Efficiënte balcirculatie, progressie nastreven, richting: ruit 1->ruit 2: passing 1stegraad

Efficiënte balcirculatie nauwkeurig doorspelen van de bal

Diagonale passing: na aanspeelbaarheid
Efficiënte infiltratie met bal op het juiste moment: Bij ruimte

Een voorzet trappen over de grond die bruikbaar is vóór doel


Balverlies

Sluiten:speelruimtes beperken

Negatieve pressing op de baldrager
Dekking door dichtste medespeler
Een meeschuivende doelman (hoge positie)

Het duel proberen te winnen bij 100% zekerheid
De bal recupereren door interceptie


Fysiek

Kracht: spelen met eigen lichaamsgewicht, duelvormen tussen homogene groepen

Lenigheid: neemt af, dus stimuleren

Uithouding: de omvang van de training en andere bewegingselementen (ademhaling!)

Snelheid: reactie-, startsnelheid en versnellen in spelvorm (recuperatie!), looptechniek verbeteren

Coördinatie: lichaamscoördinatie, oog-handcoördinatie, oog-voetcoördinatie


Mentaal - sociaal - lifestyle

Wil zich meten met anderen
Kan in teamverband een doel nastreven
Is kritisch tegenover eigen prestatie en die van anderen

De ontwikkelingsfase 8 tegen 8 (2) : U12 en U13


Beschrijving van de spelomgeving

Ideale wedstrijdvorm is 8-8 (= dubbele ruit) met passafstanden tot ongeveer 20 meter (U12/U13)Basics


Balbezit

Halflange passing

Controle op halfhoge bal

Doelpoging vanop 15 à 20m (halfver)

Doelpoging op halfhoge voorzet

Vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn

Steunen

Corner + indirecte vrije trap


Balverlies

Speelhoeken afsluiten

Korte dekking op halflange pass

Interceptie of afweren halflange pass

Corner + indirecte vrije trap


Teamtactics


Balbezit

Driehoekspel: Aanspeelbaarheid
Ruimte creëren voor een medespeler en het benutten ervan

Efficiënte balcirculatie Progressie nastreven zonder risico op balverlies

Efficiënte balcirculatie zo snel mogelijk nauwkeurig doorspelen van de bal

Efficiënte balcirculatie: Een zo hoog mogelijke balsnelheid nastreven
Een lijn overslaan bij passing diep (pass 2
de gr)

Efficiënte infiltratie zonder bal na een pass: Give & Go
Efficiënte infiltratie zonder bal op het juiste moment: bij ruimte
Een voorzet trappen in de lucht die bruikbaar is voor doel
Efficiënte bezetting voor doel door twee of drie spelers
Balrecuperatie: 1ste actie is diepte -gericht


Balverlies

Een voorzet beletten

Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet : defensieve T-vorm (2+1)

Onmiddellijk na balverlies druk zetten en dieptepass verhinderen


Fysiek


Kracht:spelen met eigen lichaamsgewicht, duelvormen tussen homogene groepen

Lenigheid: neemt af, dus stimuleren

Uithouding: de omvang van de training en andere bewegingselementen (ademhaling!)

Snelheid: reactie-, startsnelheid en versnellen in spelvorm (recuperatie!), looptechniek verbeteren

Coördinatie: lichaamscoördinatie, oog-handcoördinatie, oog-voetcoördinatie


Mentaal - sociaal - lifestyle


Wil zich meten met anderen
Kan in teamverband een doel nastreven
Is kritisch tegenover eigen prestatie en die van anderen

Leeftijdskenmerken


Goed gebouwd, harmonie waardoor goede coördinatie aanwezig is. Ook toenemende kracht (vooral bij U11)

Goed ontwikkelde motoriek en dito reactiesnelheid
Grote, snelle leergierigheid (leren gemakkelijk door zintuiglijke informatie)

Geldingsdrang (sterke motivatie voor elke wedstrijdvorm), steeds toenemende kritiek op eigen en andermans kunnen

Bewegingsdrang is groot, middelmatige duurbelasting tot 20 minuten mogelijk (U13)

Er wordt meer groepsbewust gedacht
Imitatie van hedendaagse idolen
Er wordt al prestatie vergelijkend gedacht


Trainingsaccenten


Aangeleerde baltechnieken combineren en inoefenen onder weerstand. Inkorten van de uitvoeringstijd.

Werken aan functionaliteit.

Duel 1:1
Positiespelen
Aspecten van het zonevoetbal 11-11
Harde en verzorgde passing
Leren voetbal specifiek bewegen in “tijd” en “ruimte”


De speler is in staat om het beheersen van de bal in diverse situaties onder de knie te krijgen! Ook is er een relatie te leggen tussen het moment in de wedstrijd en de training. Een begin van faalangst is hier soms eveneens waarneembaar.


Herhalen van veel dezelfde vormen is de basis voor beter leren voetbal en de wedstrijden zullen in het verlengde moeten liggen van de training.(En omgekeerd)


Afhankelijk van de situatie en de leeftijd moeten accenten worden gelegd. Tijdens wedstrijden moeten we heel gericht coachen (herkenbaarheid).


De leeftijdscategorie U11 en U12 is ideaal om bij te leren. Het lichaam is uitermate geschikt voor sport, want de verhoudingen zijn zeer goed. De aanleg om techniek aan te leren is groot. Deze spelers kunnen een goed voorbeeld snel nadoen, dit is dan ook belangrijk. Je ziet ook vaak dat deze jongens een specifieke actie van hun idool na gaan doen. De wil om te presteren en te winnen is al aanwezig.


Als de groep zo leergierig en voorbeeldig is, moet er aan de begeleiding ook hoge eisen worden gesteld. Op deze leeftijd kunnen de spelers grotendeels gevormd worden, er wordt snel geleerd. Er kan dus behoorlijk wat geëist worden van de spelers, als de basisvaardigheid onder de knie is kan worden overgegaan op het verhogen van de handelingssnelheid.


Correctie is zeer belangrijk. Bij jongens die problemen hebben met een bepaalde oefening kan er“huiswerk” worden meegegeven, hiermee kan een achterstand worden weggewerkt. Bij deze jongens dient de oefenstof ook zo veel mogelijk “wedstrijd eigen” gemaakt te worden; jongens eenkwartier lang een bal naar elkaar toespelen brengt geen zoden aan de dijk. Daarom zoveel mogelijk voetbaleigen aspecten in de training; de trainer kan een mengelmoes van technische, tactische of conditionele onderdelen toepassen.


Men moet er nu wel rekening mee houden dat bijvoorbeeld dribbelen op zich geen doel meer is, maar een middel om tot doelpunten te komen. De technische vaardigheden kunnen bij deze groep ook door diverse positiespelen worden verbeterd, op deze manier zijn ze ook tactisch bezig. Veel lopen en bewegen zijn belangrijk. Rondjes lopen en krachtoefening is in deze leeftijdsgroep uit den boze, dit heeft een negatieve invloed op het lichaam. Door de mogelijkheid van slecht humeur, is het belangrijk hier goed op in te springen om de sfeer binnen het team niet aan te tasten.


Basisprincipes


Er wordt gespeeld in een dubbele ruit, dit om het driehoekspel wat aangeleerd is in fase 2 te stimuleren. Er wordt ruimte gecreëerd, waarin spelers creatief moeten genoeg zijn om deze optimaal te benutten. In deze fase wordt nog meer geëvolueerd naar een teamsport, iedereen moet zijn verantwoordelijkheden binnen de ploeg nakomen. Er moet breed gevoetbald worden in balbezit waarbij er positiewissels kunnen gebeuren.


Van onze spelers/speelsters wordt verlangd dat ze in deze fase verzorgd voetbal brengen. De opbouw begint van achteruit en de lange bal moet zo min mogelijk gebruikt worden. Binnen deze fase zijn er nog geen vaste posities. Dit om de spelers/speelsters vertrouwd laten raken met zoveel mogelijk verschillende posities in het veld. Het systeem blijft wel ongeacht welke spelers opstaan hetzelfde, dit zodat de spelers/speelsters dit als herkenningspunt kunnen houden.


Binnen deze fase verwachten wij ook dat onze spelers/speelsters de nodige creativiteit in hun spel brengen. Wij willen dat ze binnen deze fase de 1-1 kunnen beheersen en deze zo vaak mogelijk kunnen uitspelen.


Ook wordt er verlangd dat binnen deze fase de keeper mee in het spel betrokken wordt. De keeper dient niet enkel voor te keepen, maar moet ook durven mee voetballen en ook geregeld aan de bal komen.


Opleidingsspelconcept en -systeem binnen 8v8


In de middenbouw wordt er in dubbel ruit gespeeld met accent op aanvallend en attractief voetbal. Het geeft meer mogelijkheden naar technische ontwikkeling toe. Een dubbele ruit stimuleert het driehoekspel. Het creëren van ruimte (breed en diep) wordt belangrijk en de spelers durven initiatieven (acties maken) te nemen. De balvastheid van de aanvallende spelers wordt belangrijker.


Als team functioneren en elkaar helpen (steunen, rugdekking, coachen) worden aangeleerd.


 • Keeper is de 1ste veldspeler, hij/zij zal zoveel mogelijk met de voeten spelen bij spelhervattingen en spelsituaties

 • Vasthouden van eigen speelwijze in een dubbele ruit ongeacht het resultaat

 • Positiespel, onderlinge afstanden en het spelen met ruimte wordt belangrijk

 • Initiatief durven nemen, tonen van lef

 • Spelen met kantwissels: openen op de kant en via een centrale speler ruimte en mogelijkheden

  zoeken aan de andere kant

 • Balvastheid van aanvallende spelers wordt belangrijker

 • Creativiteit op alle posities blijft een must

Taken balbezit

Doelman (1)

 • Uit doel spelen, durft mee te voetballen, fungeert als“libero”

 • Voortzetting van het spel door midden van uitrollen, werpen, passen

 • Coaching medespelers


Centrale verdediger (4)

 • Positie kiezen tussen linker en rechter flankverdediger.

 • Geen ballen blind wegtrappen,steeds voetballende oplossingen vinden via een actie of via goede passing naar medespelers

 • Wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven

 • Aanvallend meedoen


Flankverdedigers (2 en 5)

 • Positie kiezen, maak de ruimte groot

 • Aanspelen van medespelers

 • Wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven


Centrale middenvelder (8)

 • Aanspeelbaar maken voor balbezitter

 • Spel verleggen en zorgen voor snelle omschakeling naar voor toe

 • Aanspelen van de aanvallers of verdedigers die meedoen in de aanval

 • Wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven

 • Aanvallend meedoen


Flankspelers (7 en 11)

 • Positie kiezen ten opzichte van verdedigers, veld lang maken

 • Met de bal zo snel mogelijk richting doel: alleen(actie) of aanspelen van medespeler die vrije baan heeft richting doel

 • Aanspeelbaar zijn voor doel om zelf te kunnen scoren


Spits (9)

 • Zo diep mogelijk positie kiezen (toch nog aanspeelbaar kunnen zijn)

 • Verzilveren van doelpogingen door individuele actie of samenspel

 • Doelgericht zijn (kansen kunnen afmaken)

Taken balverlies

Doelman (1)

 • Doelpunten voorkomen

 • Positie kiezen ten opzicht van bal, tegenstander en medespelers


Centrale verdediger (4)

 • Veld klein maken

 • Bal veroveren en inleveren

 • Helpen bij rugdekking (veld klein maken).


Flankverdedigers (2 en 5)

 • Dekken van aanvallers van de tegenpartij

 • Bal veroveren en inleveren en/of actie maken

 • Helpen bij rugdekking (veld klein maken)


Centrale middenvelder (8)

 • Rugdekking bij balverlies

 • Coaching medespelers

 • Bal veroveren en verdelen (veld klein maken)


Flankspelers (7 en 11)

 • Tegenstander moeilijk maken in opbouw

 • Bal veroveren en actie maken (dicht bij doel)

 • Helpen bij rugdekking (veld klein maken)


Spits (9)

 • Dekken van centrale verdediger van de tegenpartij/voorkomen van dieptepass

 • Bal veroveren en actie maken (dicht bij doel)

 • Helpen bij rugdekking (veld klein maken)


Voorbeelden oefenstof

Infiltratie bevorderen (Op het juiste moment)

Ruimte creëren.

Doelstellingen U10 en U11

Maanden

Basics

Teamtactics

Augustus

Leiden en dribbelen

Korte passing

Efficiënte balcirculatie: progressie nastreven

September en oktober

Half lange passing

Controle op halfhoge bal

Efficiënte balcirculatie: nauwkeurig doorspelen van de bal

November en december

Vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn

Ruimte creëren voor zichzelf en het benutten ervan

Januari

Korte dekking op halflange pass.
Interceptie of afweren halflange pass.

Dekking door dichtste medespeler.
De bal recupereren door interceptie.

Februari en maart

Doelpoging vanaf 15 à 20 meter.

Een voorzet trappen over de grond die bruikbaar is voor doel.

April en mei

Spelhoeken afsluiten

Sluiten: speelruimtes beperken

Technische beweging U10
Augustus tot en met december: herhaling 6 bewegingen

Januari tot en met april: Zidane


Technische beweging U11
Augustus tot en met december: herhaling 6 bewegingen

Januari tot en met april: Ronaldo

Doelstellingen U12 en U13

Maanden

Basics

Teamtactics

Augustus

Leiden en dribbelen

Korte passing

Efficiënte balcirculatie: Progressie nastreven zonder risico op balverlies

September en oktober

Half lange passing

Controle op halfhoge bal

Efficiënte balcirculatie: nauwkeurig doorspelen van de bal

November en december

Vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn

Ruimte creëren voor zichzelf en het benutten ervan

Januari

Korte dekking op halflange pass.
Interceptie of afweren halflange pass.

Dekking door dichtste medespeler.
De bal recupereren door interceptie.

Februari en maart

Doelpoging vanaf 15 à 20 meter.

Een voorzet trappen over de grond die bruikbaar is voor doel.

Een voorzet trappen in de lucht die bruikbaar is voor doel.

April en mei

Spelhoeken afsluiten

Sluiten: speelruimtes beperken.

Onmiddellijk na balverlies druk zetten en dieptepass verhinderen

Technische beweging

Herhaling + automatisatie 8 bewegingen