KVV Dilsen-stokkem

Opleidingsplan fase 4: U15-U17

De ontwikkelingsfase 11 tegen 11 (1): U14 en U15


Beschrijving van de spelomgeving

Ideale wedstrijdvorm is 11-11 met passafstanden van soms meer dan 30 meter (bij toepassing van de buitenspelregel ontstaat immers veel ruimte tussen verdediging en doel)


Basics


Balbezit

Lange passing
Controle op hoge bal
Doelpoging vanaf 20m

Doelpoging op hoge voorzet
Vrijlopen om een medespeler aanspeelbaar te maken

Vrijlopen door diep in de vrije ruimte te lopen (buitenspel omzeilen)

Directe vrije trap


Balverlies

Speelhoeken afsluiten

Korte dekking op lange pass

Interceptie of afweren van lange pass

Onderlinge dekking

Directe vrije trap


Teamtactics


Balbezit

Driehoekspel: Aanspeelbaarheid met aandacht wisselende voor spelsituaties

Diagonale passing: In & out passing naar de zwakke zone van de tegenpartij
Een subtiele 
eindpass in de diepte trappen naar een speler 04 die in de rug van de laatste lijn duikt
Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet: 1ste
2de paal, 11m&16m

Diepte induiken maar opgelet off-side
Diep blijven spelen


Balverlies

Sluiten: Speelruimtes beperken: Blok 35m -35m

Evenredige onderlinge afstanden

Hoog blok: aanv. & mids bevinden zich tussen de middenlijn en strafschopgebied van de tegenstander

Centrale verdediger dichtst bij het duel bepaalt off-sidelijn

Geen kruisbeweging met naburige speler

Het schuiven en kantelen van het blok

Een subtiele eindpass in de diepte beletten: Centrum sluiten
Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet: defensieve T-vorm (3+1)


Fysiek


Kracht: geen specifieke krachttraining, natuurlijke bewegingen, veelzijdigheid, duels tussen homogene groepen

Lenigheid: grote algemene stijfheid

Uithouding: omvang van training +korte duurinspanningen met bal (opw) -> 20sec regel !!

Snelheid:explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm (juiste arbeid/rust verhouding), looptechniek verbeteren

Coördinatie: basistechnieken herhalen, zeker op het einde van de fase bij begin van de puberteit (groeisprint)


Mentaal - sociaal - lifestyle


Beoordelingsvermogen stijgt

Heeft eigen mening

Geldingsdrang neemt toe

De ontwikkelingsfase 11 tegen 11 (2): U16 en U17


Beschrijving van de spelomgeving

Alle “basics” worden nu tot in de perfectie uitgevoerd. De jeugdspeler voert zijn taak binnen het 1-4-3-3 spelsysteem bij balbezit en balverlies zo goed mogelijk uit (= teamtactics).


Basics


Balbezit en balverlies

Vervolmaking via individuele training


Teamtactics


Balbezit

Strikte dekking ontvluchten: snel bewegen
De aanvallers lopen 19 zich vrij net vóór balrecuperatie (loshaken)

Spelers in het blok: 20 enkelen infiltreren (sprint)


Balverlies

Collectieve pressing bij kans op balrecuperatie

Kortere dekking in de waarheidszone: Split-Vision

Geen systematische off-side door stap te zetten
Een hoge compacte T-vorm:restverdediging van minstens 3 sp. + K

T-vorm: tegenaanval afremmen

Niet T-vorm: zo snel mogelijk terug in het blok komen (sprint)


Fysiek


Kracht:snelkracht -> afhankelijk van de morfologie van de speler

Lenigheid: onderhouden in functie van blessures

Uithouding: extensieve en intensieve duurtraining (geen weerstand!)

Snelheid:explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm (juiste arbeid/rust verhouding), looptechniek verbeteren

Coördinatie: basistechnieken blijven herhalen want door lengtegroei ontstaat verminderde bewegingscontrole


Mentaal - sociaal - lifestyle


Toont minder zelfvertrouwen

Gaat op zoek naar eigen IK

Zet zich af tegen normale waarden

Moet meer en meer de intensie tonen om te willen winnen en moet daarvoor bepaalde opofferingen willen doen

Leeftijdskenmerken


Psychologische en fysische eigenschappen U15

Grote veranderingen op sociaal en psychisch vlak. Kinderen moeten op school zelfstandiger leren werken en verantwoordelijkheid opnemen; meer huiswerk maken en studeren waardoor ze dingen die ze graag doen, minder kunnen doen. Het gevolg van dit alles is dat de speler vaak meer met zichzelf dan met anderen bezig. Egocentrische houding en een hoge zelfdunk.


Daartegenover biedt de “bevestiging van zijn persoon” de mogelijkheid om zijn creativiteit verder te laten ontbolsteren. In zijn spel en zijn gedachtegang moet de speler de kans hebben om zelf oplossingen te zoeken. Goede vondsten moeten dan ook door de trainer naar waarde worden geschat.


Het kind maakt zich meer los van het gezin (andere referentiecategorie), gaat tegen de mening van volwassenen in en wordt kritischer.


Onlustgegevens en een grote wisseling in stemmingen zijn schering en inslag. Zij kampen met een identiteitsprobleem en hebben het moeilijk zichzelf te controleren in hun reacties tegenover derden.


Hij zal ook meer en meer met de slechte kanten van de maatschappij in aanraking komen. Het stimuleren van een goede leefgewoonte is hier dus van groot belang (voorbeeldfunctie)


In deze leeftijdscategorie ontstaan houterig bewegende en slungelachtige personen (tijdelijk).


Fysiek bestaan er grote verschil en inzake bouw en lengte van het lichaam. Vaak zijn er problemen met de aanhechtingen van het kniegewricht (Osgood-Schlatter).


Psychologische en fysische eigenschappen U17

De emotionele onrust bestaat nog, maar wordt minder en minder. De motivatie kan echter nog zeer wisselend zijn en ook de prestaties in de wedstrijd kunnen dus heel wisselend zijn.


De speler heeft meer en meer controle over zichzelf en misplaatste agressiviteit verdwijnt meer en meer. De eigen normen kunnen nochtans nog in conflict komen met de groepsnormen.


Verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn eigen prestaties en deze van het team ontstaat door het feit dat hij in staat is, zijn eigen spel en dit van het team te analyseren.


De neiging om afspraken te verwaarlozen is in deze groep opvallend.


Een scherp analysevermogen mag vanaf deze categorie worden verwacht.


De verderzetting en de uitloop van de groei typeert deze periode en er is dus naar de tweedejaars toe, reeds een lichaam dat aanleunt bij dit van een volwassene.Er ontstaat dus opnieuw een harmonieuzere lichaamsverhouding.


Als éénmaal de groeispurt voorbij is kan de belastbaarheid inzake kracht en uithouding vergroot worden.


Lenigheid moet dagelijks onderhouden worden.


Er zijn in deze groep ook nog heel wat individuele verschillen tussen de biologische en kalenderleeftijd.

Trainingsaccenten


Coachen en trainen krijgt gestalte volgens een aanpak bestaande uit:


1. Kijk naar het handelen en gedrag van de spelers in een wedstrijd; (observatie)


2. Haal hier de voetbalproblemen uit, rekening houdend met leeftijd en periodiseringplan;(foutenanalyse)


3. Voetbalprobleem aanpakken, vertalen en opbouwen in een trainingsvorm; (remediëren)


4.  Nagaan of het geoefende in een wedstrijdvorm resultaat heeft


5. Vinden de spelers dat het verbetert? (beleving)


De trainer bepaalt dus de oefenstof voor zijn trainingen, rekening houdend met de opgelegde afspraken, doelstellingen en opdrachten. Hij is ook verantwoordelijk voor een zeer plezierige voetbalopleiding en een goede vooruitgang van zijn jeugdspelers op voetbaltechnisch en voetbal tactisch gebied.


Om dit alles te bereiken is overleg met de technische staf natuurlijk zeer verhelderend en handig.

Opleidingsspelconcept binnen 11v11


(basis)principes voor opbouwen en aanvallen


Zoals onze huisstijl aanschrijft willen we dominant, aanvallend en attractief voetballen. We willen vanuit met een verzorgde opbouw in de waarheidszone komen. Uiteraard speelt de tegenstander ook mee en is het niet evident om in deze waarheidszone te geraken. De gedachte hierbij is dan dat de spel op het juist moment een hoog tempo moet krijgen waarbij we de juiste spelers op de juiste plaats komen. Het spel, dus ook de tegenstander, is constant in beweging, hierdoor is timing van groot belang. We vragen van onze spelers dan ook met lef en risico te spelen. Zodra een speler een paar meter ruimte krijgt moeten we durven inspelen, zijn handelingssnelheid, creativiteit en keuze bepalen dan als er terreinwinst wordt geboekt of een ruimte ontstaat. Hoe hoger we in het spel zitten, hoe minder ruimte er ontstaat. De sleutel die wij als oplossing hiervoor zien is dat we overtal moeten creëren. Zodra we overtal creëren zal ofwel een speler aanspeelbaar zijn ofwel, bij het doordekken van de verdediger, een ruimte hoogop in het spel ontstaan. De kunst hierbij is dat de speler op elkaar zijn afgestemd en de juiste keuzes worden gemaakt dit met de nodige precisie. Vaak vergt het tijdens een wedstrijd veel geduld om tot deze ruimtes te komen, alle spelers moeten erin geloven dat deze spelwijze een hoog rendement levert.


We herkennen in de opbouw 3 fases:

 • Start bij de keeper en centrale verdedigers
 • Opbouw naar hogere linies
 • Creativiteit in de waarheidszone


Start bij de keeper en centrale verdedigers – Opbouw met 3

Wanneer we in opbouw zijn vragen wij om het speeldveld zo groot mogelijk te maken, zowel in de breedte als in de diepte. Onze centrale verdedigers starten zo hoog mogelijk en zakken uit de op de backlijn. Onze flankverdedigers positioneren zich op de middenlijn en blijven hier, ook al zakken de centrale verdedigers. Ons middenveld stelt zich op voorbij de middenlijn.


In eerste instantie bouwen we op met de 2 centrale verdedigers, vanaf het moment dat er druk wordt gezet laten we onze 6 mee uitzakken tot de backlijn. Één van deze moet worden ingespeeld, desnoods zakken de centrale verdedigers tot op de doellijn.


Opbouw naar hogere linies

Wanneer de bal in het spel is is het van belang dat we zo snel mogelijk afstand overbruggen richting de tegenstander. De hoger gepositioneerde spelers moeten daarom niet direct inzakken wanneer de bal in het spel komt, zij moeten zich zo hoog mogelijk aanspeelbaar opstellen. De 3/4/6 infiltreert zo snel mogelijk totdat deze op enkele meters van het blok van de tegenstander staat. Van hieruit moeten we de inspeelbal kunnen vinden in een hogere linie. Het middenveld moet los kunnen komen van de rechtstreekste tegenstander, deze kan zowel voor de tegenstander komen of aanspeelbaar zijn in de rug van de tegenstander. Van de flankspelers verwachten we dat ze op het juiste moment tussen de linies kunnen komen of indien de ruimte het toelaat in de speelhoek duiken. Wanneer deze bal gespeeld is is de de intentie om vooruit te draaien en korter bij doel te komen. Lukt het opendraaien niet, dan moet er iemand onder de bal zijn om de kaats te kunnen ontvangen. Wanneer de flank de lijn verlaat komt er ruimte, hierin kan de 9, 10 of 2/5 eventueel komen.


Creativiteit in de waarheidszone

Vanaf het moment dat de we waarheidszone bereiken betrouwen we op de creativiteit van de spelers. Hierin moet er snel worden gehandeld en moet er voortdurent beweging zijn. Hier geldt voornamelijk de regel om op het juist moment op de juiste plaats te zijn. Vanaf het moment dat we de flankvoorzet kunnen geven moeten er minstens 3 spelers in de backlijn zijn.

(basis)principes voor het verdedigen


Compact blok met backs vrij

Wanneer we de bal niet onmiddellijk konden veroveren of wanneer de tegenstander in opbouw zit, dan plaatsen wij ons blok. Dit blokt beperkt de ruimtes tussen onze eigen spelers en linies zodat de tegenstander gelimiteerd aanspeelbaar is, zeker centraal. De afstanden tussen de voorste en laatste linie zijn maximum 35 meter, ook tussen links en rechts maximum 35 meter. Zodra het spel zich beweegt, beweegt dit blok in zijn geheel mee. Afhankelijk van de tegenstander, plaatsen we dit blok ter hoogte van de middellijn, d.w.z. de aanvalslinie een 10-tal meter voorbij de cirkel, de verdedigingslinie een 5-tal meter onder de cirkel. Onze flankspelers knijpen naar binnen en houden het centrum dicht. Zodra een centrale verdediger de bal ontvangt loopt de spits de passlijn dicht naar de andere centrale verdediger, op deze manier halveren we het speelveld voor de tegenstander. We laten de backs vrij en het centrum dicht, op deze manier dwingen we de centrale verdediger de back in te spelen omdat we passlijnen elders afsluiten. Zodra de back de bal ontvangt schuift ons blok op. De flankspeler zet agressieve druk en zet de lijn dicht, een centrale middenvelder zet soortgelijke druk maar houdt centrum dicht. De andere centrale middenvelder schuift door en neemt tegenstander over, de buitenste flankspeler neemt dan ook middenvelder van tegenstander op. Zodra we hier balverovering hebben spelen we in de omschakeling vooruit.

(basis)principes voor omschakelen van balbezit naar balverlies


Tegenpressing

Wanneer we de bal zouden verliezen is de eerste doelstelling om deze zo snel mogelijk terug te veroveren door middel van vooruit te verdedigen (tegenpressing). Door dit te doen beperken we het terreinverlies en dwingen we de tegenstander verder achteruit. Belangrijk hierbij is dat niet alleen de speler die de bal verloor directe druk uitvoert, maar alle spelers die dicht in de buurt staan van het balverlies en dat de rest van het team aanschuift richting de bal. Mochten we de bal onmiddellijk veroveren zitten we des te korter bij hun doel. Bij balverovering van de tegenstander zullen zij omschakelen en zich positioneel aanspeelbaar zetten. Wanneer wij de bal weer snel opnieuw veroveren, staan zij uit positie, ontstaan er ruimtes die wij snel kunnen gebruiken. Deze eerste druk zullen we gedurende de eerste 5-6 seconden uitvoeren. Vanaf het moment dat zij een pass achteruit geven naar een speler waar wij geen directe druk (> 5 meter) kunnen uitvoeren, vanaf dan plaatsen wij terug ons blok achter de bal.
(basis)principes voor omschakelen van balverlies naar balbezit


Snelle diepgang

Wanneer de tegenstander de bal verliest in de opbouw staan ze positioneel nog zo opgesteld dat ze aanspeelbaar zijn in een hogere positie. Op het moment van balverovering zullen er dus verscheidene ruimtes nog open liggen. Deze ruimtes moeten wij dan zo snel mogelijk benutten vooraleer de tegenstander terug in positie is. Dit vergt een snelle handelingssnelheid, omschakeling en een snelle opvolging van juiste beslissingen. Het risico hierbij is dat we onbesuisd vooruit lopen en onze restverdediging uit het oog verliezen. Daarom voorzien we onze spelers van zeker patronen die uitgevoerd moeten worden dat mochten we opnieuw balverlies lijden we niet alles open leggen, maar belangrijker nog, dat we de ruimtes zo lang mogelijk openhouden totdat we in de waarheidszone zijn.

(basis)principes voor stilstaande fases


Voor de stilstaande fases hebben wij geen vaste principes opgelegd. Trainers mogen hier vrij variaties op trainen. We verwachten enkel dat als de mogelijkheid zich biedt, het spel snel wordt hervat.

Opleidingssysteem binnen 11v11


Toegepast(e) opleidingsspelsyste(e)m(en): strategie inzake veldbezetting


Het systeem waarin wij onze 11v11 ploegen laten spelen zal altijd in een 4-3-3 in startformatie zijn. De 3 belangrijkste principes zijn de opkomende backs, de roterende driehoek en de flanken die tussen de linies komen.


Taakomschrijving per linie/as


Verdediging

Balbezit

De opbouw start vanuit de centrale verdediging samen met de keeper. De backs gaan hierbij al in een hoge positie staan. Wanneer nodig kan de 6 ook nog inzakken tussen de centrale verdedigers. Wanneer we in B+ zijn moeten de flankverderdedigers een zo hoog mogelijke aanspeelbare positie innemen en indien nodig de flankspelers overlappen. De centrale verdedigers ver uit elkaar voor het spel te kunnen verleggen. Wanneer het spel voor zich bevindt, moeten de verdedigers altijd in steun zitten.


Balverlies

In eerste instantie wordt verwacht van de verdediging dat ze de ruimte tussen het middenveld zo bepert mogelijk houden. Op deze manier wordt er ook vooruit verdedigd. Doordekken moet zolang het realitisch is. Wanneer de tegenstander de bal heeft moet er veel belang worden gehecht aan split vision waarbij er oogcontact is met de bal en tegenstander. Hierbij ook rekening houdend met de onderlinge dekking.


Middenveld

Balbezit

De driehoek op het middenveld bestaat uit 3 rollen. Als diepste man op het veld, de 6, hebben we onze spelmaker die het spel (samen met de centrale verdedigers) kan opstarten. Deze moet in staat zijn altijd aanspeelbaar te zijn, het spel te verleggen en veel ballen vooruit te spelen. Een positie hoger speelt de 8, deze is de verbindingsman tussen de verdedigende linie en de aanval. Hij moet op het juiste moment kunnen opschuiven naar voor maar ook zorgen dat hij in balverlies weer tijdig terug is. Voor de 8 en achter de 9 speelt de 10. Deze moet creatief kunnen omgaan met het spel. Durven infiltreren in de voorste lijn met of zonder bal. Ook moet deze op het juist moment de eindpas kunnen geven en in steun zitten van de 9.


Balverlies

In balverlies schuift de 8 naast de 6 waardoor we een dubbele buffer hebben voor de verdediging. Vanaf het moment dat we vooruit verdedigen kan zowel 6 of 8 dit doen, de ander blijft voor de verdediging. De 10 zit zeker mee in de omschakeling en moet de eerste druk kunnen geven.


Aanval

Balbezit

In balbezit verwachten we van onze aanval veel creativiteit. Deze 3 spelers moeten zo hoog mogelijk aanspeelbaar zijn; zowel in de diepte als in de bal. Zij moeten op het juiste moment gebruik kunnen maken van de ruimtes. Omdat we onze opbouw willen verzorgen, verwachten we van onze flankspelers dat zijn tussen de linies kunnen komen om de bal op te vragen, van hieruit ontstaan er weer ruimtes die we verder moeten zien te gebruiken. Ook moeten de flankspelers op dat moment steun geven aan de spits. De 3 posities voorin zijn flexibel, hiermee bedoelden we dat de 3 voorste spelers geregeld met elkaar kunnen wisselen. Ook wanneer er ruimte in de speelhoek is, zijn ze vrij om te bepalen wie erin duikt.


Balverlies

In balverlies is de aanvalslinie de eerste linie die verdedigt. Hierbij moet er op het juiste moment collectieve druk worden gezet in de juiste richting. Ook in de omschakeling verwachten we dat deze 3 hard werken om de bal zo snel mogelijk terug te winnen

Taken in balbezit


Keeper (1)

 • Spel verleggen

 • Ondersteuning bij uithaal

 • Tussen 3&4 kunnen inspelen

 • Gerichte passing naar flankverdedigers

 • Snelle diepe spelhervatting


Centrale verdedigers (3 en 4)

 • Breed aanspeelbaar

 • Ondersteuning voor uithaal

 • Infiltratie met bal

 • Linie vooruit aanspelen

 • Spel verleggen


Flankverdedigers (2 en 5)

 • Speelveld zo hoog en breed mogelijk maken

 • Keuze tussen overlapping of ondersteuning tov flankaanvaller

 • 10 of 9 aanspelen


Verdedigende middenvelder (6)

 • Aanspeelbaar voor of tussen verdedigingslinie

 • Spel verleggen

 • Passing vooruit

 • Taakovername bij infiltratie medespeler


Centrale middenvelder (8)

 • Aanspeelbaar in opbouw

 • Infiltraties met en zonder bal.

 • Spel verleggen

 • Taakovername bij infiltatie medespeler


Aanvallende middenvelder (10)

 • Aanspeelbaar in opbouw

 • Infiltratie in voorste linie

 • Ondersteuning van de spits

 • Spel verleggen

 • Actie maken richting de zone van de waarheid

 • Dieptepass geven


Flankspelers (7 en 11)

 • Keuze tussen diepgang en aanspeelbaarheid tussen linies.

 • Individuele acties richting de waarheidszone.

 • Aanwezigheid voor doel

 • Juiste positionering: breed


Spits (9)

 • Hoog aanspeelbaar

 • Balvast: Sterk aan de bal

 • Tussen linies spelen

 • In de rug van de tegenstander kruipen

 • In de speelhoek lopen

 • Aanwezig zijn in de 16m

Taken in balverlies


Keeper (1)

 • Doelkansen voorkomen

 • Flankvoorzetten onderscheppen

 • 1vs1 kunnen handelen

 • Dieptepass onderscheppen

 • Lijnwerk


Centrale verdedigers (3 en 4)

 • Zoneverdedigen

 • Vooruit verdedigen

 • Onderlinge dekking

 • 1vs1 duel agressief

 • Doordekken

 • Tegenstander niet laten draaien


Flankverdedigers (2 en 5)

 • Zoneverdedigen

 • Dekking geven op centrale verdedigers

 • Aggresief in 1vs1 duel

 • Overgeven/overname bij infiltraties

 • Vooruit verdedigen


Verdedigende middenvelder (6)

 • Altijd in restverdeding

 • Centrale inspeelbal vermijden

 • Lopende speler opnemen

 • Agressief vooruit verdedigen

 • Tegenstander niet laten draaien


Centrale middenvelder (8)

 • Inspeelbal centraal vermijden

 • Tegenstander niet laten draaien/opkomen

 • Uitgaan op opkomende back indien nodig

 • Lopende speler opnemen


Aanvallende middenvelder (10)

 • Pressing op centrale verdediger

 • Inspeelbal naar centrum dichtzetten

 • Dwingend drukzetten naar buitenkant

 • Positie-overname


Flankspelers (7 en 11)

 • Centrum altijd dichthouden

 • Agressieve druk zetten op rechtstreekse tegenstander

 • Naar binnen bij pressing overzijde


Spits (9)

 • (in)directe druk op 3&4

 • Pressingszone verkleinen

 • Inspeelbal naar centrum dichtzetten
 • Positie-overname bij pressing van 10

Positiespecifieke principes


Keeper (1)

Specifieke kwaliteiten: balbehandeling, reflexen, anticiperen/positiespel bij uitkomen/hoge ballen, wegboksen, uittrappen, communicatie.


Teamfunctie bij balbezit

 • zo hoog mogelijk spelen (minstens op de rand van de 16 meter) om mogelijke diepe ballen te onderscheppen

 • coaching van het elftal i.v.m. het overnemen van posities bij inschuiven

 • goede opbouw verzorgen

 • steeds aanspeelbaar blijven (spelen als laatste man waar steeds de bal naar

  toe kan)

Teamfunctie bij balverlies

 • onmiddellijke coaching van het elftal i.v.m. het innemen van de elftalposities

 • concentratie

 • terug zakken naar het strafschopgebied

 • alert voor de onmiddellijk diepe bal die gespeeld kan worden door de

  tegenstander

 • coaching van het elftal i.v.m. het innemen van de elftalposities

 • goed anticiperen/positiespel bij het uitkomen om ervoor te zorgen dat het

  1vs1 vermeden of gewonnen wordt.

 • goed anticiperen/positiespel bij hoge ballen

 • concentratie


Teamfunctie bij omschakeling

 • de opbouw snel én goed kunnen starten d.m.v. pass, uitworp, uittrap of doeltrap

 • onmiddellijke coaching van het elftal bij omschakeling

 • concentratie bij onmiddellijk balverliesFlankverdedigers (2 en 5)

Specifieke kwaliteiten: tackelen, positiespel, uithoudingsvermogen, snelheid, anticiperen, doorzettingsvermogen, passen, koppen, voorzet, duelkracht.


Teamfunctie bij balbezit

 • in de opbouwfase aanspeelbaar zijn (opengedraaid staan, breed houden en de bal in de ruimte vragen)

 • goede passing

 • ondersteuning bieden aan de RA/LA en het middenveld

 • bij het inschuiven van 1 van de VC, naar binnen komen en positie houden

 • bij B+ op de andere flank moet de RV/LV verdedigend denken

 • geen balverlies bij diagonale pass of pass in de breedte

 • goede voorzetten afleveren


Teamfunctie bij balverlies

 • Onmiddellijk verdedigende positie innemen

 • zijn verdedigende zone bewaken

 • coaching naar de spelers rondom hem

 • directe tegenstander uitschakelen

 • zijn verdedigende zone bewaken en vermijden dat te gemakkelijk voorzetten

  kunnen gegeven worden

 • knijpen en rugdekking geven aan de VC indien de bal aan de andere kant is.

  Hierbij de directe tegenstander loslaten maar steeds deze speler in het oog houden. Goed anticiperen bij crosspass of doorsteekpass van de tegenstander.

 • coaching naar de spelers rondom hem

 • vooral niet kruisen met de rest van de verdediging maar de lopende

  tegenstander doorgeven naar de speler in de zone naast hem


Teamfunctie bij omschakeling

 • onmiddellijk zich aanspeelbaar opstellen door open te gaan staan in de breedte van het veld

 • goede passing

 • bij B+ op de andere flank moet de RV/LV verdedigend denken

 • goede coaching en de bal vragen

 • goede passing

 • ondersteuning bieden aan de RA/LA en het middenveld

 • bij het inschuiven van 1 van de VC, naar binnen komen en positie houden

 • bij B+ op de andere flank moet de RV/LV verdedigend denken

 • geen balverlies bij diagonale pass of pass in de breedte

 • goede voorzetten afleveren


Centrale verdedigers (3 en 4)

Specifieke kwaliteiten: mandekking, tackelen, sprongkracht, koppen, positiespel, beslissingen nemen

(tactiek), anticiperen.


Teamfunctie bij balbezit

 • snelheid, duelkracht, passing
 • in de opbouwfase aanspeelbaar zijn, verder uitzakken om aanspeelbaar te zijngoede passing en liefst snel en vooruit, zeker geen onnodige risico’s nemen
 • inschuiven indien mogelijk
 • de organisatie bewaken (niet iedereen weg achterin) + anticiperen op B- medespeler
 • coaching i.v.m. het aansluiten met de verdedigende linie


Teamfunctie bij balverlies

 • onmiddellijk verdedigende positie innemen

 • centrale as dichthouden

 • coaching naar de spelers rondom hem

 • directe tegenstander uitschakelen

 • zijn verdedigende zone bewaken

 • 1 VC geeft mandekking, andere VC geen rugdekking

 • knijpen en rugdekking geven aan de VR/VL indien de bal aan de andere kant is. Hierbij de directe tegenstander loslaten maar steeds deze speler in het oog houden en samenwerken met de andere CV.

 • de verdedigende linie kort bij elkaar houden t.o.v. de rest van het elftal

 • coaching naar de spelers rondom hem

 • hoe dichter bij het doel, hoe strakker de mandekking


Teamfunctie bij omschakeling

 • onmiddellijke positie kiezen om aanspeelbaar te zijn

 • goede passing en liefst vooruit

 • inschuiven indien mogelijk maar anticiperen op wat gaat volgen

 • de organisatie bewaken (niet iedereen weg achterin)

 • coaching i.v.m. het aansluiten met de verdedigende linie


Verdedigende middenvelders (6 en 8)

Specifieke kwaliteiten: tackelen, positiespel, passing, uithoudingsvermogen, duelkracht, inzet,

teamwork, beslissingen.


Teamfunctie bij balbezit

 • Nemen steeds centraal aanspeelbaar zijn
 • Eén van de 2 VM biedt ondersteuning aan de AM en de aanvallers
 • Goede simpel passing: eerst vooruit, dan in de breedte en dan achteruit loopactie maken: in de diepte of om iemand anders vrij te krijgen
 • Eén van de 2 VM houdt positie en de controle over het middenveld en anticipeert reeds op mogelijk balverlies
 • Het spel verplaatsen
 • Bij een voorzet van de flank staat 1 van 2 VM t.h.v. de 16 meter om de afvallende bal op te vangen.
 • Trappen op doel indien er zich een mogelijkheid voordoet


Teamfunctie bij balverlies

 • Keuzes maken in het duel: ofwel kort erop ofwel remmend wijken om de tegenstander op te houden

 • Goede coaching i.v.m. het innemen van de verdedigende posities van de middenvelders t.o.v. elkaar

 • Slimme overtredingen maken

 • De centrale as bezetten

 • Goed positiespel: kort bij de verdediging spelen

 • Keuzes maken in het duel: ofwel kort erop ofwel remmend wijken om de tegenstander op te houden. Zeker druk op de bal om schoten uit de 2de lijn of voorzetten te verhinderen

 • Kantelen en knijpen indien de bal aan de andere kant is. Directe tegenstander loslaten en druk zetten indien de bal in de verdedigende zone komt

 • Coaching naar de spelers rondom hem


Teamfunctie bij omschakeling

 • Snel de vrije ruimte centraal opzoeken om zich aanspeelbaar op te stellen

 • Goede passing: eerder in de diepte dan in de breedte

 • Eén van de 2 VM schuift direct mee in naar voren, de andere houdt controle

 • Coaching i.v.m. het aansluiten van het middenveld bij de aanval


Aanvallend middenvelder (10)

Specifieke kwaliteiten: creativiteit, techniek, passing, afwerken, beslissingen nemen, bewegen zonder bal, anticiperen, uithoudingsvermogen.


Teamfunctie bij balbezit

 • Aanspeelbaar zijn: zowel in de voet als in de diepte

 • Zo dicht mogelijk bij de SC spelen zodat deze niet op een eiland komt te staan en proberen de bal bij te houden.

 • Loopactie maken: in de diepte, breedte of om iemand anders vrij te krijgen

 • Voor het doel van de tegenstander komen bij een voorzet, durven trappen uit de 2de lijn, aandacht voor de rebound

 • Keuzes maken: risicopass of balbezit


Teamfunctie bij balverlies

 • Keuzes maken: ofwel onmiddellijk druk op de bal, ofwel remmend wijken om de tegenstander op te houden, ofwel eerst positie innemen dicht bij de 2 VM

 • Eventueel meekantelen op het middenveld

 • Dicht tegen de 2 VM aansluiten om de centrale as druk te bezetten

 • Opvangen van inschuivende spelers van de tegenstander

 • Keuzes maken in het duel: ofwel duel aangaan, ofwel remmend wijken om de tegenstander op te houden

 • Eventueel meekantelen op het middenveld

 • Goede coaching naar de spelers rondom hem


Teamfunctie bij omschakeling

 • Aanspeelbaarheid tussen de linies of in de vrije ruimte. Bij de omschakeling direct de bal opeisen

 • Keuzes maken: balbezit spelen of de actie vooruit


Flankaanvallers (7 en 11)

Specifieke kwaliteiten: passing, beslissingen nemen, creativiteit, balaanname, voorzetten, explosiviteit, snelheid, techniek, afwerken.


Teamfunctie bij balbezit

 • Zich aanspeelbaar opstellen in de breedte. Diep genoeg gaan staan om zo te kunnen uitzakken en ruimte te maken

 • Onvoorspelbaar zijn in zowel de loopactie (vooracties maken) als de actie 1vs1 (passeeracties)

 • Rendement halen door goede keuzes te maken: ofwel actie, ofwel pass

 • Proberen de achterlijn te halen en goede voorzetten te geven

 • Op voorzetten van de andere flank anticiperen aan de 2de paal, durven trappen op doel

 • Juiste moment kiezen om de flankverdediger van de tegenstander weg te trekken uit zijn verdedigende zone en ruimte te maken voor de opkomende middenvelders


Teamfunctie bij balverlies

 • Keuzes maken: ofwel onmiddellijk druk op de bal, ofwel remmend wijken om de tegenstander op te houden, ofwel eerst positie innemen dicht bij de middenvelders

 • Verdedigende positie innemen zodat de centrale as druk bezet is

 • Slimme overtredingen maken

 • Naar binnen knijpen om de centrale as te bezetten en het juiste moment van druk zetten kiezen

 • Kantelen en knijpen indien de bal aan de andere kant is. Hierbij de rechtstreekse tegenstander in het oog houden

 • Anticiperen op een fout in B+ van de tegenstander om snel uit te breken (alert zijn)

 • Goede coaching rondom hem


Teamfunctie bij omschakeling

 • Zich onmiddellijk aanspeelbaar opstellen

 • Rendement halen door goede keuzes te maken: ofwel actie, ofwel pass

 • Het veld onmiddellijk groot maken door het veld breed te maken en te anticiperen op een steekpass in de rug van de tegenspeler


Spits (9)

Specifieke kwaliteiten: snelheid, koppen, afwerken, passing, duelkracht, anticiperen, bewegen zonder bal, balaanname, techniek, creativiteit, beslissingen nemen, sprongkracht.


Teamfunctie bij balbezit

 • Aanspeelbaar zijn zowel in de voet als in de diepte maar niet in dezelfde richting als de AM bewegen.

 • De bal vast houden zodat de rest van de ploeg kan bijsluiten

 • Keuzes maken: ofwel balbezit, ofwel actie maken

 • In de 16 meter beslissend zijn, scherp zijn voor doel, met risico durven schieten en afwerken

 • Op een voorzet van de flank anticiperen aan de 1ste paal


Teamfunctie bij balverlies

 • Direct druk zetten op de bal

 • De tegenstander ophouden en de passlijnen eruit halen

 • Terug positie diep en centraal innemen

 • Keuzes maken: ofwel remmend wijken om de tegenstander op te houden, ofwel de tegenstander een kant opdwingen, ofwel de passlijn eruit halen vanaf een bepaalde zone in het veld.

 • Druk zetten op de tegenstander in balbezit vanaf dat het signaal door de VM gegeven wordt

 • Slimme overtredingen maken

 • Als diepste speler van het elftal ervoor zorgen dat bij balverovering je aanspeelbaar bent


Teamfunctie bij omschakeling

 • Direct aanspeelbaar zijn centraal in de diepte

 • Zo diep mogelijk gaan staan om de ruimte groot te makenVoorbeelden oefenstof

Positiespelen, tactische trainingen, buitenspelval aanleren, zonevoetbal.

Doelstellingen U15 en U17

Maanden

Basics

Teamtactics

Augustus

Leiden en dribbelen

Korte passing

/

September - oktober

Lange passing

Controle op hoge bal

Een subtiele eindpass in de diepte trappen naar een speler die in de rug van de laatste lijn duikt.

Een subtiele eindpass in de diepte beletten: centrum sluiten.

November - december

Vrijlopen om een medespeler aanspeelbaar te maken

Driehoekspel: aanspeelbaarheid met aandacht voor wisselende spelsituaties.

Diepte induiken maar opgelet off-side.

Januari

Korte dekking op lange pass

Onderlinge dekking

Evenredige onderlinge afstanden
Geen kruisbeweging met naburige speler

Februari - maart

Doelpoging vanaf 20m

Doelpoging op hoge voorzet

Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet: 1ste 2depaal, 11m en 16m

April - mei

Speelhoeken afsluiten

Interceptie of afweren lange pass.

Sluiten: speelruimte beperken: blok 35m-35m

Het schuiven en kantelen van het blok